Baxter Fenwal Biomerieux Biomerieux Miltenyi Shire Bordier-affinity Homecue Dometic Drinco EffeEmme Nikkiso

Servis

Podľa druhu a určenia prístrojov je technický servis firmy Biohem spol. s r.o. rozdelený na tri divízie:

  • Transfúzna terapia - prístroje pre transfúzne a hematologické oddelenia
  • Renal a bioMérieux - prístroje pre hemodialyzačné oddelenia a peritoneálnu dialýzu, prístroje pre mikrobiologické a biochemické laboratóriá
  • Chladiarenská technika

Technický servis zabezpečuje kompletnú starostlivosť o prístrojové vybavenie, vrátane inštalácií, zaškolenia obsluhy, záručného a pozáručného servisu, pravidelných technických prehliadok a poradenstva. Pre zvýšenie spokojnosti zákazníka, zabezpečujeme technické poradenstvo po telefóne. Náš skladový systém nám zabezpečuje dostupnosť najčastejšie vymieňaných komponentov, čo nám umožňuje rýchle odstránenie vzniknutých porúch.

Taktiež vykonávame pravidelné technické prehliadky prístrojov, ktoré pomáhajú udržať prístroje v dobrom technickom stave a takto významne prispievame k predĺženiu ich životnosti.

Divízia Transfúzna terapia (Štefan Selecký - 0903 221 303

a Ing. Peter Lacko - 0911 170 747):

Servis  krvinkových separátorov, odberových váh, automatických lisov na spracovanie scentrifugovanej celej krvi, zatavovacích prístrojov na hadičky, inkubátorov s agitátormi na skladovanie trombocytových koncentrátov a laboratórnych centrifúg.

Divízia Renal a bioMérieux (Ing. Ján Špánik - 0903 266 728):

Kompletný servis laboratórnych, hemodialyzačných prístrojov a prístrojov pre peritoneálnu dialýzu plus doplnkové vybavenie ako sú ohrievače vakov. Aj laboratórne prístroje potrebujú špičkovú starostlivosť, a tá sa im dostáva pri pravidelných prehliadkach. Všetky prístroje sú pravidelne kalibrované, čím sa zaručuje ich presnosť a validita výsledkov.

Divízia Chladiarenská technika, transfúzna terapia (Miroslav Michalec - 0903 724 863)

Servis chladiacich zariadení pre krv a diagnostiká, mraziacich zariadení pre plazmu, šokových zmrazovačov plazmy a monitorovania teplôt v chladiacich a mraziacich zariadeniach.

Servis odberových váh, automatických lisov na spracovanie scentrifugovanej celej krvi, zatavovacích prístrojov na hadičky, inkubátorov s agitátormi na skladovanie trombocytových koncentrátov.