Technológia inaktivácie vírusov a patogénov

Na stránke sa pracuje.

Bližšie informácie môžte získať na stránkach spoločnosti CERUS: www.cerus.com.