EPREX®, NeoRecormon®

EPREX®, NeoRecormon® - erytropoetín, prípravok určený pre pacientov s poruchou renálnej anémie, zlyhaním obličiek - výrobcov JANSSEN-CILAG (BEL), LA ROCHE (CH).

Bližšie informácie môžte získať na stránkach EPREX®Roche.