Produkty pre dialýzu

Jednu z najvýznamnejších oblastí našej činnosti predstavujú produkty určené pre pacientov s chronickým ochorením obličiek. Pre slovenské dialyzačné strediská dodávame výrobky firmy BAXTER (USA), ktorá v problematike dialýzy predstavuje jedného zo svetových lídrov ako z hľadiska kvality a sortimentu produktov, tak i z hľadiska počtu liečených pacientov vo svete. BAXTER je priekopníkom v oblasti inovácií dialyzačných terapií, veď v roku 1956 uviedol na trh ako prvý výrobca - hemodialyzačný prístroj a neskôr i metódu peritoneálnej dialýzy. Spoločnosť BAXTER disponuje kompletným portfóliom zdravotníckych materiálov, liečiv a prístrojov potrebných k vykonávaniu dialyzačnej liečby.

Ako zástupca spoločnosti NIKKISO Co. Ltd ponúkame Hemofiltračný prístroj pre akútnu eliminačnú liečbu. Prístroj je určený na moderné kontinuálne eliminačné metodiky liečby dospelých a pediatrickej liečby.

Hemodialýza

Dialyzačné kapiláry
Spotrebný materiál
Preplachové roztoky

Domáca peritoneálna dialýza

Roztoky pre peritoneálnu dialýzu
Prístroje pre domácu dialýzu

 

Špeciálne lieky pre dialyzovaných pacientov

FOSRENOL® - viazač fosfátov