Molekulárna biológia a separácia buniek

V tejto veľmi perspektívnej oblasti Vám ponúkame viac ako 600 produktov biotechnologickej firmy Miltenyi Biotec (SRN) so zameraním na použitie v oblastiach bunkových separácií a analýz, tkanivových kultúr, bunkovej terapie a molekulárnej biológie. Súčasťou našej ponuky sú i komplexné služby vyhodnocovania genómových expresných profilov založené na PIQOR™ a Agilent Microarray technológii a služby v oblasti bioinformačných analýz (clusterové analýzy, analýzy signálnych dráh...).

Ponúkané spektrum produktov a služieb nachádza svoje uplatnenie popri typických oblastiach ako sú onkologické, molekulárno-biologické, hematologické a transplantačné pracoviská, i v širšom spektre výskumných ústavov, ako i klinických a diagnostických centier.

Bližšie informácie môžte získať na stránkach spoločnosti www.miltenyibiotec.com.