Parenterálna výživa

Parenterálna výživa - OliClinomel®.

Bližšie informácie môžte získať na stránke spoločnosti Baxter.