Infúzne roztoky

Infúzne roztoky ViaFlo®, Plasmalyte®.

Bližšie informácie môžte získať na stránke spoločnosti Baxter.