Prístrojové vybavenie pre transfúzne oddelenia

Na stránke sa pracuje.

Bližšie informácie môžte získať na stránkach spoločnosti BAXTER:www.baxtertransfusiontherapies.com.